Výkup papiera

Zavadzia Vám starý papier a neviete čo s ním?

Ponúkame komplexný servis v oblasti zberu a recyklácie papiera. Firmám a organizáciám ponúkame odkúpenie starých novín, časopisov, prospektov, letákov alebo kníh a to priamo zo sídla Vašej firmy. Pre občanov realizujeme ambulantný výkup papiera priamo pred Vašim  domom, na základe oznamu o plánovanom výkupe formou letákov na bráne vchodu alebo inom výlepnom mieste.Vyplácame v hotovosti alebo sa realizuje výmena starého papiera za nové papierenske výrobky a to napr. toaletný papier,kuchynské utierky atď.. Realizujeme zber papiera i na školách a škôlkach, kde starý papier meníme za papierenské výrobky.